cultuur

,,Er wordt met een Randstedelijke bril naar gekeken”

Verdeling cultuursubsidies
Je zou denken dat de regio ondertussen goed vertegenwoordigd wordt in Den Haag. Al het belastinggeld, ook vanuit de regio, komt daar namelijk samen. Maar is dit wel het geval?
Van de Basisinfrastructuur gaat zestig procent naar de Randstad en veertig procent naar de provincie. Dat belastinggeld gaat dus grotendeels naar een klein deel van Nederland. Het is opvallend dat dit ongeveer overeenkomt met het aantal Raadsleden van de Raad voor Cultuur en haar leden van de commissies. In de adviescommissies van de Raad voor Cultuur wordt door 108 leden advies gegeven over welke aanvragen toegekend worden. In deze commissies zitten 67 leden die volgens het overzicht van de samenstelling van de commissies uit de Randstad komen. 41 leden die op dezelfde manier te koppelen zijn aan de overige plaatsen in Nederland.
Door Suzanne Wolters

Lees het hele verhaal hier.

Dit verhaal is een onderdeel van een onderzoek van studenten journalistiek in opdracht van de School voor Journalistiek in Zwolle met ondersteuning van Stichting Stimuland.